ตลาดวิถีธรรม ตลาดวิถีธรรม ( taladvithidham.com )  
ตลาดวิถีธรรม
ข่าวสารล่าสุด (facebook) | บันทึกกิจกรรม (blog) | ติดต่อเรา | เว็บไซต์เครือข่ายอื่นๆ

หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน)

หมอเขียว ( ดร. ใจเพชร กล้าจน )
ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรม
ผู้จัดตั้งตลาดวิถีธรรม

มารู้จักกับตลาดวิถีธรรม...

ตลาดวิถีธรรมเกิดมาจากการเกื้อกูลแบ่งปัน โดยเริ่มต้นมาจากการช่วยชาวนาระบายข้าวในปีที่เกิดปัญหาจากนโยบายจำนำข้าว จนกระทั่งต่อยอดมาเป็น "ข้าววิถีธรรม" ซึ่งเกิดจากการเชื่อมร้อยกับกลุ่มชาวนา ที่มีความต้องการที่จะดำเนินชีวิตไปสู่ความผาสุกอย่างยั่งยืน และพัฒนาต่อยอดขึ้นมาเรื่อย ๆ จากหนึ่งผลิตภัณฑ์มาสู่ผลผลิตที่หลากหลาย นั่นคือตลาดวิถีธรรมในปัจจุบัน ที่เป็นช่องทางในการกระจายผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ ไร้สารพิษ ราคาถูกสู่ชุมชน

ตลาดวิธีธรรมนั้นมุ่งเน้นการค้าที่มีคุณธรรม เอื้อเฟื้อเกื้อกูลหวังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผองชน โดยมีหลักการ ๔ คือ ของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ และค้าขายบนหลักการค้าบุญนิยม ๔ ระดับ ซึ่งจะมีตั้งแต่ ราคาถูกกว่าท้องตลาด ราคาเท่าทุน ขาดทุน จนถึงแจกฟรี

facebook ตลาดวิถีธรรม

blog ตลาดวิถีธรรม

 

เนื้อหาแนะนำ

 

ตลาดวิถีธรรม สวนป่านาบุญ1

สวนป่านาบุญ ๑

กิจกรรมอื่น ๆ ในสวนป่านาบุญ ๑

ตลาดวิถีธรรม สวนป่านาบุญ2

สวนป่านาบุญ ๒

กิจกรรมอื่น ๆ ในสวนป่านาบุญ ๒

ตลาดวิถีธรรม สวนป่านาบุญ3

สวนป่านาบุญ ๓

กิจกรรมอื่น ๆ ในสวนป่านาบุญ ๓

ตลาดวิถีธรรม สวนป่านาบุญ9

สวนป่านาบุญ ๙

กิจกรรมอื่น ๆ ในสวนป่านาบุญ ๙

ตลาดวิถีธรรม สันติอโศก

สันติอโศก

กิจกรรมอื่น ๆ ในสันติอโศก

 

ลิงก์เครือข่าย ( Network link)

เว็บไซต์ในเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม : morkeaw.net | สถาบันวิชชาราม | ภูมิปัญญาปัสสาวะบำบัด | ชมรมภูมิปัญญาปัสสาวะบำบัด | ตลาดวิถีธรรม

social network : facebook หมอเขียว แฟนคลับ | youtube แพทย์วิถีธรรม

  ตลาดวิถีธรรม © since 2016 : เผยแพร่มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตลาดวิถีธรรม : taladvithidham.com