ตลาดวิถีธรรม ตลาดวิถีธรรม : www.taladvithidham.com  
ตลาดวิถีธรรม
ข่าวสารล่าสุด | หน้าแรก | ข้าววิถีธรรม | ผักไร้สารพิษ | ตารางกิจกรรม | ติดต่อเรา | เว็บไซต์เครือข่าย
 

หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน)

หมอเขียว ( ดร. ใจเพชร กล้าจน )
ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรม
ผู้จัดตั้งตลาดวิถีธรรม

มารู้จักกับตลาดวิถีธรรม...

ตลาดวิถีธรรมเกิดมาจากการเกื้อกูลแบ่งปัน โดยเริ่มต้นมาจากการช่วยชาวนาระบายข้าวในปีที่เกิดปัญหาจากนโยบายจำนำข้าว จนกระทั่งต่อยอดมาเป็น "ข้าววิถีธรรม" ซึ่งเกิดจากการเชื่อมร้อยกับกลุ่มชาวนาที่มีความต้องการที่จะดำเนินชีวิตไปสู่ความผาสุกอย่างยั่งยืน และพัฒนาต่อยอดขึ้นมาเรื่อย ๆ จากหนึ่งผลิตภัณฑ์มาสู่ผลผลิตที่หลากหลาย นั่นคือตลาดวิถีธรรมในปัจจุบัน ที่เป็นช่องทางในการกระจายผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ ไร้สารพิษ ราคาถูกสู่ชุมชน

ตลาดวิธีธรรมนั้นมุ่งเน้นการค้าที่มีคุณธรรม เอื้อเฟื้อเกื้อกูลหวังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผองชน โดยมีหลักการ ๔ คือ ของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ และค้าขายบนหลักการค้าบุญนิยม ๔ ระดับ ซึ่งจะมีตั้งแต่ ราคาถูกกว่าท้องตลาด ราคาเท่าทุน ขาดทุน จนถึงแจกฟรี

[ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดวิถีธรรม กดที่นี่ ]

อ่านเพิ่มเติม กับตลาดวิถีธรรม facebook ตลาดวิถีธรรม facebook หมอเขียว แฟนคลับ
ข่าวสารล่าสุด | ข้าววิถีธรรม | ผักไร้สารพิษ | ตารางกิจกรรม | ติดต่อเรา | เว็บไซต์เครือข่าย
  ตลาดวิถีธรรม © since 2016 : เผยแพร่มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตลาดวิถีธรรม : www.taladvithidham.com